Lusso Accessibile

MŠ Valtice
Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

z důvodu letních prázdnin je provoz Školní jídelny omezen. Je nutné do konce měsíce června nahlásit počet dětí, které budou v červenci navštěvovat MŠ.

Tímto Vás žádáme o neprodlené vyplnění docházky Vašeho dítěte do seznamu vyvěšeného v šatně MŠ.

Děkujeme

 
Zápis - Oznámení o rozhodnutí

Oznámení o rozhodnutí:

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Valtice od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 22 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání ve škole Mateřská škola Valtice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Seznam uchazečů:

12/19

Rozhodnutí o nepřijetí

50/19

Rozhodnutí o přijetí

16/19

Rozhodnutí o nepřijetí

51/19

Rozhodnutí o přijetí

30/19

Rozhodnutí o přijetí

52/19

Rozhodnutí o přijetí

31/19

Rozhodnutí o přijetí

53/19

Rozhodnutí o nepřijetí

32/19

Rozhodnutí o přijetí

54/19

Rozhodnutí o přijetí

33/19

Rozhodnutí o nepřijetí

55/19

Rozhodnutí o nepřijetí

34/19

Rozhodnutí o přijetí

56/19

Rozhodnutí o přijetí

35/19

Rozhodnutí o nepřijetí

57/19

Rozhodnutí o přijetí

36/19

Rozhodnutí o přijetí

58/19

Rozhodnutí o přijetí

37/19

Rozhodnutí o nepřijetí

59/19

Rozhodnutí o přijetí

38/19

Rozhodnutí o přijetí

60/19

Rozhodnutí o přijetí

39/19

Rozhodnutí o přijetí

61/19

Rozhodnutí o přijetí

40/19

Rozhodnutí o nepřijetí

62/19

Rozhodnutí o přijetí

41/19

Rozhodnutí o přijetí

63/19

Rozhodnutí o přijetí

42/19

Rozhodnutí o nepřijetí

64/19

Rozhodnutí o přijetí

43/19

Rozhodnutí o přijetí

65/19

Rozhodnutí o nepřijetí

44/19

Rozhodnutí o přijetí

66/19

Rozhodnutí o nepřijetí

45/19

Rozhodnutí o přijetí

46/19

Rozhodnutí o přijetí

47/19

Rozhodnutí o nepřijetí

48/19

Rozhodnutí o nepřijetí

49/19

Rozhodnutí o přijetí

 
Neštovice

Vážení rodiče,

žádáme Vás zdvořile. Po přeléčení planých neštovic dbejte, prosím, doporučení dětské lékařky.

Děkujeme