Lusso Accessibile

MŠ Valtice
GDPR

 

Shromažďování osobních dat v organizaci Mateřská škola Valtice, okres Břeclav, Jabloňová 298 vychází jednak ze zákonných norem, jednak z Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o subjektu údajů /dítě/ a jednak ze zpracování údajů o zákonném zástupci subjektu údajů /rodič/.

Kdy se jedná o zákonné normy? Jsou to veškeré podklady týkající se školní matriky a související s docházkou dítěte do mateřské školy. /evidenční list, podklady pro vyšetření v PPP, správní řád/

Kdy se jedná o potřebu Vašeho výslovného souhlasu?

Údaje o osobách vyzvedávajících dítě z MŠ.

Údaje o dítěti požadované při účasti dítěte při akcích konaných MŠ.

Souhlas se zveřejněním výtvarných a jiných uměleckých projevů dítěte.

Souhlas se zveřejněním fotografií dětí na internetu, či nástěnce za účelem informovanosti, či propagace mateřské školy.

Podklad pro udělení Vašeho výslovného souhlasu s poskytnutím výše uvedených souhlasů je nutné podepsat na třídách u svých třídních učitelek.

 

Svůj souhlas můžete udělit, či neudělit, můžete ho též udělit na určitou dobu /po dobu docházky dítěte do naší MŠ/.

 

 
Výlet Princ Bajaja

 

Vážení rodiče,

v pondělí  28. 5. v 8 hodin odjíždíme autobusy do Lednice na školní výlet – pohádka Princ Bajaja v zámeckém parku .

Svačinu bereme s sebou, do batůžku dejte dětem pláštěnku, pití a malou sladkost.

Výletu se zúčastní všichni zaměstnanci MŠ. Nevoďte děti po 8.00 h., školka bude uzavřena až do oběda.

 
Mobilní číslo do MŠ

Stává se, že pevná linka do MŠ některým rodičům hlásí problémy se spojením. Dle našeho zjištění se jedná o spojení s operátorem O2.

Můžete využít mobilní telefon 724 177 871

Děkujeme za pochopení

 
Plavání

První lekci plavání přihlášených dětí od 4 let zahájíme v pondělí 30.4. 2018

S sebou děti budou potřebovat: plavky, ručník a igelitový pytlik na mokré prádlo.

Lekce budou probíhat vždy v pondělí v průběhu měsíce května.

Odjezd od mateřské školy 7,45 hodin.

Poslední lekce proběhne 4.6.2018.