Lusso Accessibile

Kroužky ve školce
  • Angličtina

u Barbory Babičové

každou středu od 15:00 v pavilonu E - kuřátka

  • Němčina

u Lucie Hyčkové

každou středu od 15:30-16:00 hod v pavilonu B - Rybičky

  • Dramatický kroužek

u Moniky Vaškovičové

učitelka si děti odvádí dle své potřeby