Lusso Accessibile

Kroužky ve školce
  • Angličtina

u Barbory Babičové

každou středu od 15,15 - 16,00 v pavilonu E - kuřátka

 

  • Dramatický kroužek

u Moniky Vaškovičové

učitelka si děti odvádí dle své potřeby