Lusso Accessibile

Tradice školky

 

Tradice ve školce:

Dýňobraní

Vitamínový den – zpracování ovoce a zeleniny a ochutnávka

Návštěva Valtických vinných sklepů a Valtického podzemí

Pečení sladkostí v MŠ za hlavní účasti dětí

Mikulášská oslava ve školce

Vánoční oslavy spojené s dílnou a besídkou pro rodiče

Zápis předškoláků do ZŠ

Kulturní představení-divadlo Radost v Brně

Fašank

Návštěva knihovny (Měsíc knihy)

Jarní vycházky

Maminky mají svátek

Zápis do MŠ

Návštěva ZŠ a oběd ve školní jídelně

Karneval, rozloučení s předškoláky

Výlet za poznáním

Návštěva muzea Valtice  -programy pro děti

Návštěva LŠU – výchovný koncert

Pravidelná návštěva divadel v MŠ

 

Spolupráce s rodiči:

Společná beseda na začátku školního roku.

Třídní schůzky a individuální pohovory

Ukázkové hodiny – specializované činnosti

Akce Dýňobraní,  rozsvěcování vánočního stromečku, jarní dílna -společná práce rodičů a dětí, karneval

Finanční pomoc při zajištění provozu školy


Spolupráce se základní školou:

Seznámení s prostředím ZŠ před zápisem

Schůzka s rodiči za účasti učitelek ZŠ

Návštěva  vyučování v 1. třídě, družiny a školní jídelny

Předávání dětí do 1. třídy na začátku školního roku

Edukačně-stimulační program pro předškoláky – 4 lekce v MŠ a ZŠ


Spolupráce ve městě

Vítání občánků – vystupování dětí

Besídky pro  (pečovatelský dům, domov důchodců, červený kříž, svaz invalidů)