Lusso Accessibile

Režim dne v MŠ

Režim dne v mateřské škole

Denní režim činností vychází z potřeb rozvoje dítěte a je v jeho zájmu.

Práci ve třídách přizpůsobujeme potřebám dětí a podmínkám ve třídě, je co nejméně organizovaná, přičemž je dodržován denní biorytmus – strava, pitný režim.

Toto rozvržení je jako rámcové pravidlo pro uspořádání dne s přihlédnutím na potřebu svobody a vlastního rozhodování dětí.

 

6,30 - 8,30 hod. volné hry a tvořivé činnosti dětí

8,30 - 9,15 hod. svačina, dokončení hry a zájmových činností

9,20 - 9,30 hod. převlékání v šatně

9,30 - 11,30 hod. pobyt venku

11,30 - 11,40 hod. převlékání v šatně

11,40 - 12,15 hod. hygiena, oběd

12,15 - 14,15 hod. odpočinek, odpolední činnosti

14,15 - 15,00 hod. hygiena, svačina

15,00 - 16,30 hod. volné hry a tvořivé činnosti


06.30 – v tuto dobu se mateřská škola otvírá, děti ze tří pavilonů A, B, C se schází ve třídě „ježečci“. Děti z pavilonů D, E se schází ve třídě Veverek (pavilon D).

07.00 a 7.30 - se děti rozchází do svých jednotlivých tříd a zde si buď volně hrají, nebo se zapojují do řízených, individuálních či skupinových činností.

08.45 – od této chvíle mohou děti svačit do 9.15 hod.

09.15 – v tuto dobu odcházíme ven, je-li hezké počasí (zejména v letních měsících), chodíme ven již dříve.

11.30 – nastává čas oběda. Děti si připravují k obědu talíře a příbory, nalévají si čaj a polévku samostatně. Také po sobě nádobí odnášejí do kuchyňky. O velikosti porcí se radí s kuchařkou.

12.15 – po obědě si děti čistí zuby a jdou na své lehátka odpočívat.

13.30 – děti “nespavé” vstávají a věnují se klidným činnostem a hrám, aby nevzbudily kamarády.

14.00 – mají děti připravenu odpolední svačinu. Po svačině si děti hrají, nebo jdou ven a postupně odchází domů.

od 16. hodin zůstává provoz v pavilonu A – ježečci a D - veverky a E - kuřátka, kde je v 16:30 ukončen.

6,30

-

8,30 hod.

 

volné hry a tvořivé činnosti dětí

8,30

-

9,15 hod.

 

svačina, dokončení hry a zájmových činností

9,20

-

9,30 hod.

 

převlékání v šatně

9,30

-

11,30 hod.

 

pobyt venku

11,30

-

11,40 hod.

 

převlékání v šatně

11,40

-

12,15 hod.

hygiena, oběd

12,15

-

14,15 hod.

 

odpočinek, odpolední činnosti

14,15

-

15,00 hod.

hygiena, svačina

15,00

-

16,30 hod.

volné hry a tvořivé činnosti