Lusso Accessibile

Zápis a provoz ve třídách

 

Zápis do mateřské školy se uskuteční vždy v měsíci květnu. O termínu zápisu do mateřské školy ředitelka písemně informuje MěÚ. Na základě Rozhodnutí o přijetí  jsou děti právní cestou přijímány do mateřské školy.  Seznam přijatých dětí je vyvěšen na přístupném místě pro všechny rodiče- u vchodu MŠ a na webových stránkách MŠ.

Adaptační postup

Tento postup je uplatňován u dětí, které přijdou poprvé do mateřské školy.

První setkání s mateřskou školou probíhá při zápisu formou krátkého rozhovoru, prohlédnutím prostor mateřské školy, každé dítě obdrží drobný dárek. Zahájení docházky do mateřské školy bývá pro dítě nejtěžším obdobím, je proto vhodné, když toto období prožije dítě v přítomnosti svého rodiče.

Adaptační postup

1. týden - První den v MŠ je za účasti rodičů – přivítání, vzájemné seznámení dítě dostane nebo si samo vybere svoji značku – maximálně 1 hodinu.

2. týden -   Dopolední docházka – většinou již bez doprovodu rodiče, odchod po svačině, před obědem nebo odchod po obědě.

3. týden - Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ.

První tři měsíce jsou převážně seznamovací. Nedivte se, že dítě nekreslí žádné obrázky nebo se nezapojuje do činností. Důležité je, že zvládá pobyt, začíná si hrát, navazuje kontakty a nachází své místo v kolektivu. To ostatní se dostaví později samo, až přijde ten pravý čas.

Provoz a rozdělování do tříd

Provoz mateřské školy je přizpůsoben potřebám rodičů v době od 6.30 hod. do 16.30 hod. Tento provoz je v pavilonu A (ježečci), kam mohou přivést své děti rodiče z pavilonů A, B, C. V ostatních třídách začíná provoz v 7.00 hod. Ranní provoz též začíná v 6:30 v pavilonech D,E.

Po 16.hodině se všechny děti z pavilonů A, B, C shromažďují ve třídě „ježečků“, a  děti z pavilonu E - Kuřátka se shromažďují v pavilonu D - Veverky, kde si je do 16.30 hod. vyzvednou rodiče. Pokud si pro děti nemohou rodiče přijít osobně, zmocní jiného zákonného zástupce. Jeho jméno vyplní na evidenčním listu a písemném zmocnění, které obdrží ve třídě od třídní učitelky. Rodiče či zákonní zástupci odpovídají za správné a pravdivé údaje vyplněné na tiskopisech obdržených v mateřské škole.