Lusso Accessibile

Pavilon D - Veverky

Učitelky veverek: Hana Václavovičová, Monika Vaškovičová

Provozní pracovnice: Anna Tutková

Provoz třídy: 6:30 - 16:30

Seznam dětí:

Charakteristika třídy:

Pavilon  D – Veverky

Charakteristika třídy

Ve třídě je zapsáno 21 dětí, z toho 11 chlapců a 10 děvčat. Věk přijatých dětí je od 2 let, s přihlédnutím splnění kriterií MŠ.

Třída je účelně zařízená, má vlastní vchod, sociální zařízení a šatnu. Nábytek je ve třídě situován tak, aby byl dostupný všem dětem.

Inovačním plánem jsme ve třídě realizovali několik koutků zaměřených na účelové hraní a vzdělávání.

Klademe důraz na individuální zvláštnosti a potřeby mladších dětí. Komunikace s rodiči je pro nás velmi důležitá. Pravidelně spolu hovoříme a společně se domlouváme. O každém dítěti vedeme individuální záznamy (hodnotící list, portfolio, fotografie).

Děti se podílely na vytváření pravidel. Názorné ukázky správného a nesprávného chování jsme následně vyfotografovali, poté zalaminovali a rozmístili v úrovni očí do herny, šatny a ke vchodům MŠ. Děti tak vedeme k samostatnosti, správnému úsudku a zodpovědnosti. Společně se snažíme vést děti k samostatnosti také v oblasti hygienických návyků, oblékání, stolování atd.

Rýmované říkánky používáme k upevnění našich pravidel. Děti se je rády učí a zároveň si procvičují i svou paměť a artikulaci.

Pravidla Veverek:               Veverky umí pozdravit, poprosit a poděkovat!

Veverky se mají rády, vždyť jsou přece kamarádi.

Nehádat se, nekřičet, hračky hezky uklízet!

Každá věc má své místo!

Vodu řádně zastavíme, ať tu není potopa,

koše jsou tu na papíry „to jsou naše pravidla!

Pedagogický personál:       Monika Vaškovičová

Hana Václavovičová

Dále se zde střídáme s dalšími dvěma pedagogickými pracovnicemi z pavilonu E – Kuřátek

Jitka Havlíčková

Petra Kouřilová

Provozní pracovnice:         Helena Blažková

Děti si vytváří hezký vztah s celým kolektivem pracovníků MŠ. Poznávají i jiné pani učitelky z ostatních tříd, paní ekonomku E. Buršíkovou, další pracovní personál a nezbytně důležitý je pro děti i pan školník R. Košut.

Cílem je vytvořit pro naše děti vlídné místo s pocitem bezpečí a pohody. Chceme, aby se děti cítily v mateřské škole spokojené a šťastné.

Pravidla veverek:

P1060976
P1060976
Image Detail Image Download
P1060977
P1060977
Image Detail Image Download
P1060978
P1060978
Image Detail Image Download
P1060979
P1060979
Image Detail Image Download
P1060980
P1060980
Image Detail Image Download
P1060981
P1060981
Image Detail Image Download
 
Počet zobrazení 
 
 
Powered by Phoca Gallery