Lusso Accessibile

Pavilon B - Rybičky

Učitelky rybiček: Irena Maroušová, Bc. Lucie Hyčková

Provozní pracovnice: Zdeňka Kovářová

Provoz třídy: 7:00 - 15:30

Seznam dětí:

Charakteristika třídy

Ve třídě „Rybičky“ je zapsáno 26 dětí. Třída je heterogenní – tzn. věkově smíšená. Děti jsou ve věku od 2,5 – 6 let. V letošním roce se bude připravovat 10 dětí na vstup do základní školy. 1 chlapec má domácí vzdělávání.

Název TVP: „Jaro, léto, podzim, zima u Rybiček je vždy prima“

Moto třídy: Co mi řekneš, zapomenu,

Co mi ukážeš, to si zapamatuji,

Co mě necháš udělat, to budu umět.

Cíl: Vytvořit podnětné prostředí pro všechny „Rybičky“, zkrátka být rádi spolu

Být pomocníkem při zvládání odloučení od maminky a tatínka

Společně se učit spolupracovat, komunikovat a řešit vzniklé problémy „sám“

S předškoláky se připravit na vstup do ZŠ

Třída:

Naši třídu i hernu máme rozdělenou na několik hracích koutů s různým zaměřením podle rozdělení inteligencí /Gaardner/. Společně s dětmi jsme si utvořili hrací koutky s názvy – Ateliér, Kostičkárna, Autíčkárna, Knihovna a hra s písmeny, Kuchyňka, Hudba a Kostýmy, Kout drah, Lego koutek, Dřevohry, Rébusy a Kout s plastelínou.

Každý kout je vybaven prostorem pro umístění kartiček. V každém koutku je omezený počet dětí. Každé dítě má možnost si zvolit individuálně kout, ve kterém se bude věnovat spontánním či částečně řízeným činnostem. Děti mají možnost během dne vystřídat několik koutů. V koutech musí děti dodržovat stanovená pravidla.

Na začátku každého týdne si společně v diskusním kruhu představíme plán, který nás čeká a přiblížíme si dané téma, kterému se budeme věnovat. V průběhu tématu budou v koutech připravovány činnosti a úkoly. S tímto souvisí také dodržování pravidel, která jsme si společně utvořili.

Daná témata vychází z aktuálního dění a prožitků dětí. V některých případech vycházíme také z akcí konaných v našem městě, aktuálního ročního období nebo aktualit ze světa a potřeb dětí.  Základem je, že objevujeme svět kolem nás, učíme se pracovat společně, všímat si potřeb ostatních (pomáháme mladším dětem, vzhlížíme k starším a zkušenějším), učíme se zdravit, prosit, děkovat a starší děti „vykat“ dospělým.

Zpíváme, cvičíme, tancujeme, kreslíme, malujeme, modelujeme, tiskáme, čteme, tvoříme, konstruujeme, stavíme, společně si hrajeme a objevujeme vše nové a nepoznané.

S dětmi pracujeme na základě prožitkového učení, což s sebou přináší zážitky, poznání, prožitky i po stránce emoční, také určitou formu dětské představivosti. Vnímáme fyzickou stránku sebe sama a rozvíjíme intelekt.

Spousta věcí se nám také nedaří, ale snaha je základ učení.

Třídní učitelky:

Irena Maroušová

Bc. Lucie Hyčková

Provozní pracovnice:

Zdeňka Kovářová

 

 

P1060943
P1060943
Image Detail Image Download
P1060944
P1060944
Image Detail Image Download
P1060945
P1060945
Image Detail Image Download
P1060946
P1060946
Image Detail Image Download
P1060960
P1060960
Image Detail Image Download
P1060961
P1060961
Image Detail Image Download
P1060962
P1060962
Image Detail Image Download
P1060963
P1060963
Image Detail Image Download
P1060964
P1060964
Image Detail Image Download
P1060965
P1060965
Image Detail Image Download
P1060966
P1060966
Image Detail Image Download
P1060967
P1060967
Image Detail Image Download
P1060968
P1060968
Image Detail Image Download
 
Počet zobrazení 
 
 
Powered by Phoca Gallery